Každá svadba vyžaduje rôzny prístup, všetko závisí najmä od požiadaviek zákazníka. Momentálne mám stanovené 3 základné druhy natáčania.

1. Mini - natáčať začínam v momente, kedy svoj program začína aj starejší. To znamená, že na miesto prichádzam približne okolo 14:00 až 15:00. Zachytávam všetky dôležité momenty počas celej svadby. Zostávam do momentu, kedy sa novomanželia vrátia po polnočnom programe už prezlečený v spoločenských šatách a zatancujú si. Celý záznam má po strihu približne 1 až 1,5 hodiny, všetko však závisí od samotného programu. Táto verzia je bez svadobného klipu.

2. Standard - pri tomto programe sa natáčanie začína už ráno. To znamená príprava nevesty aj ženícha - kaderník, kozmetik, obliekanie do šiat,... Opäť zostávam do momentu, kedy sa novomanželia vrátia po polnočnom programe už prezlečený v spoločenských šatách a zatancujú si. Celý záznam má po strihu približne 1,5 až 2 hodiny, všetko však závisí od samotného programu. K zostrihanej verzii pripájam aj klip zo svadobného dňa, to znamená najzaujímavejšie momenty zo svadby s hudobným podmazom v trvaní podmazovej hudby.

3. Premium - svadobný deň sa natáča presne tak isto, ako pri programe Standard. Avšak potom sa dotáčajú ešte rozhovory s novomanželmi a ich najbližšími, ktorých si samy vyberú - napr. svadobní rodičia, súrodenci, svedkovia, kamaráti a pod. Z týchto rozprávaní sa vyrobí úvod, kde sa novomanželia predstavia, rozpovedia svoj životný príbeh. Potom sa pokračuje v rozprávaní dojmov a pocitov zo samotnej svadby. Tu vystupujú všetci vybraní. Celý záznam sa prestrihá a všade, kde si to jeho pútavosť vyžaduje sa tieto rozprávania vkladajú. Dodáva to tak významnej pamiatke, ako je záznam zo svadby, živosť a zaujímavosť. Celý záznam má po strihu približne 1,5 až 2 hodiny, všetko však závisí od samotného programu. K zostrihanej verzii pripájam aj klip zo svadobného dňa, ktorý je vyrobený aj s použitím najzaujímavejších rozhovorov so zúčastnenými a obvykle dosahuje dĺžku 15-20 minút.

Ceny:

Mini - 250 € + cestovné náklady

Standard - 300 € + cestovné náklady

Premium - 350 € + cestovné náklady

Pri všetkých programoch odovzdávam záznam na dvoch kópiách DVD alebo BluRay diskov, plus verzie pre PC vrátane surového materiálu, ktoré sa kopírujú do PC alebo Notebooku.

Stužková: Cena kameramanských prác pri výrobe pamiatky zo stužkovej slávnosti predstavuje 350€ + médiá + cestovné náklady. Moja robota spočíva v natáčaní pečatenia triednej knihy, samotnej stužkovej slávnosti a samozrejme strihu. Cena samotných médií závisí od dĺžky zostrihaného záznamu, môže sa pohybovať v rozsahu 2,5 až 4 € za jednu kópiu. Hotový záznam odovzdávam na DVD alebo BluRay diskoch, plus verzie pre PC vrátane surového materiálu, ktoré sa kopírujú do PC alebo Notebooku.

Všetky ostatné ceny natáčania iných udalostí sa stanovujú individuálne.